Зөвлөмж

Туркиш Эйрлайнсийн Miles&Smiles гишүүнчлэлийн хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүй танилцуулга, бүртгүүлэх заавар

Apr.04.2017

Шинээр бүртгүүлэхэд анхаарах зүйлс:
 Та бүх бүртгэлийг бөглөхдөө заавал латин үсгийн фонтоор бичих ёстой. /abcdefg г.м/ Монгол болон бусад үсгийн фонтоор бичсэн тохиолдолд таны дансны мэдээлэл, өөр бусад системүүд дээр уншигдахгүй байж болохыг анхаарна уу!!!                        
Хэрвээ та бүртгүүлж байх явцдаа нэг хуудсыг 2 минутаас их хугацаанд нээлттэй орхивол таны бүртгэл амжилтгүй болж та гишүүнээр элсэх алхмыг ахин эхнээс нь эхлэх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.

 Гишүүн болсноор та дараах давуу эрхүүд (зорчигч бүртгэл, бизнес лоунжийн үйлчилгээ, тээш тээвэрлүүлэх эрх зэрэг)-ийг “Miles&Smiles” хөтөлбөрийн гишүүд зөвхөн Туркиш Аэрлайнсаар үйлчлүүлэх үед эдлэх боломжтой.
 

Гишүүнчлэлийн түвшний давуу эрхүүд
  Давуу эрхүүд Heroes Classic Classic Plus Elit Elit Plus
Тийз захиалах үед   2-18 насны хүүхэд хамааран 18- дээш насныхан 18- дээш насныхан 18- дээш насныхан 18- дээш насныхан
Гишүүдэд үйлчлэх төвөөр үйлчлүүлэх/Business class counters Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм
Лавлах утсанд шууд холбогдох Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм
Хүлээлгэд орсон тохиолдолд түрүүлж тийз авах Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм
Нислэгийн дараа Төлбөрөөс чөлөөлөгдөх (үйлчилгээний хураамж, билет солиулах хураамж гэх мэт) Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Бүртгэлийн тусгай цэгээр үйлчлүүлэх Үгүй Үгүй Орон нутгийн нислэгт Бүх нислэгт Бүх нислэгт
Энгийн зэрэглэлийн суудал дүүрч бизнес зэрэглэлийн суудал чөлөөтэй байгаа тохиолдолд Бизнес ангилал руу миль ашиглан шилжих эрх Үгүй Тийм Тийм Тийм Тийм
CIP лоунжаар үйлчлүүлэх эрх Үгүй Үгүй Дотоод нислэгт Хамт нэг хүн авч орох эрхтэй/Бүх чиглэлд Хамт нэг хүн авч орох эрхтэй/Бүх чиглэлд
Хүлээлгэд орсон тохиолдолд нислэгт бүртгэгдэх давуу эрх Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм
Тээш түрүүлж авах эрх (давуу эрхийн тээшний зүүлт олгох) Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм
Тээш үнэгүй тээвэрлүүлэх эрх Үгүй Үгүй Илүү нэг тээш/10кг хүртэл/ Илүү нэг тээш/20кг хүртэл/ Илүү нэг тээш/25кг хүртэл/
Суудал сонгох давуу эрх Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Тийм
Онгоцонд түрүүлж суух эрх Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм
Нислэг саатлын үед давуу байдлаар үйлчлүүлэх эрх Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм
Нислэгээс татгалзагдахгүй байх эрх Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм
Нислэгийн дараа Тээшээ хүргүүлэх эрх Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм
Бэлэг санал болгох Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм
Алдагдсан тээшээ хайлгах эрх Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм
Нислэг саатлын үед бусад зорчигчдоос давуу байдлаар үйлчлүүлэх эрх (Дамжих нислэгийн бүртгэлийг урьдчилж хийлгэх, тээшээ түрүүлж бүртгүүлэх эрх гэх мэт) Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм
Урамшуулал Гишүүнд олгогдох шагналын тийз/миль/ Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм
Гишүүний гэр бүлийн гишүүдэд олгогдох шагналын тийз/миль/ Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм
Гишүүний суудлын зэрэглэлийг ахиулах шагнал/миль/ Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм

Анхаарах зүйлс:
Картан дахь миль хадгалагдах хугацаа 3 жил байна. 
Хугацаа нь дуусах гэж байгаа миль-ээ 1,000 миль тутамд 10 USD  төлж дахин 3 жилээр сунгах боломжтой    
Бүх  карт эзэмшигчид миль-аа хуримтлуулж үнэгүй тийз авч зорчих боломжтой./ татвараа төлнө./
Ямар нэгэн нислэгээс хуримтлагдах миль нь  хот хоорондын зай болон  суудал захиалгын зэрэглэлээс хамаарч харилцан адилгүй миль хуримтлагдана.

Боломжууд:

-Miles and smiles-n credit картын эзэмшигчид Miles and smiles -тай гэрээтэй худалдааны газруудаас үйлчилгээ авах боломжтой.
-Shop and miles-аар бүх гишүүд  хуримтлагдсан миль-ээ ашиглан худалдаа хийх боломжтой

-Төрсөн өдөр болон гэрлэлтийн ой болохоос өмнө буюу болсны дараагийн 3 хоногт аялал хийвэл Сall Center-т мэдэгдэж таныг онгоцоор аялж байхад бялуугаар бэлэг барьж баярыг тань хуваалцана

-Шинээр бүртгүүлэхдээ анагаах ухааны их сургуулийн дипломтой бол 5.000 миль шууд орно. Нислэгийн үед яаралтай эмнэлгийн тусламж үзүүлнэ.

-Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг та энд дарж харна уу

-Мөн та Miles&Smiles нээлгэснээр доорх Star Alliance Team-д харьяалагдах бүх авиа компаниар үйлчлүүлж байгаа нөхцөлд миль хуримтлуулах боломжтой.

Star Alliance Team 
ADRIA AIRINES COPA AIRLINES THAI AIRWAYS AUSTRIAN AIRLINES
AEGAN AIRLINES CROATIA AIRLINES  TURKISH AIRLINES EVA AIR
AIR CANADA EGYPT AIR UNITED AIRLINES AVIANCA AIR
AIR CHINA ETHIOPIAN AIRLINES SINGAPORE AIRLINES BRUSSELS AIRLINES
AIR INDIA POLISH AIRLINES SOUTH AFRICAN AIRWAYS SCANDINAVIAN AIRLINES
AIR NEW ZEALAND LUFTHANSA SWISS AIR SHENZHEN AIRLINES
ANA AIRLINES ASIANA AIRLINES  TAP PORTUGAL AIR  

Бэлтгэсэн: Б. Хасбаатар

Эх сурвалж: WWW.TURKISHAIRLINES.COM

;