ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Голомт банк: 1102765536 /Төгрөгийн/
Данс эзэмшигч: АЭРМАРКЕТ

Голомт банк: 1102765548 /Долларын/
SWIFT: GLMTMNUB

Хаан банк: 5007883888
Данс эзэмшигч: АЭРМАРКЕТ

                                                                                                   

Хас банк: 5002010531   
Данс эзэмшигч: АЭРМАРКЕТ 

Ариг банк: 2143000560
Данс эзэмшигч: АЭРМАРКЕТ

Худалдаа Хөгжлийн банк: 456005272
Данс эзэмшигч: АЭРМАРКЕТ

 

Гүйлгээний утга дээр Зорчигчийн овог нэр, бонус картын дугаарыг бичнэ үү.
Жич: 1.СЗА-ны код
           2.Зорчигчийн овгийн эхний үсэг,нэр
           3.Бонус картын дугаар
Жишээ нь: AZA Б.Дорж 88880000004556

;