EN MN

ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Голомт банк: 1102765536
Данс эзэмшигч: АЭРМАРКЕТ

Хаан банк: 5007883888
Данс эзэмшигч: АЭРМАРКЕТ

Хас банк: 5002010531   
Данс эзэмшигч: АЭРМАРКЕТ

 


Жич: Дансны утга дээр Зорчигчийн овог нэр, бонус картын дугаарыг бичнэ үү.
Жишээ нь: BAT/BOLD 8888000000001234

;