Нислэгийн хуваарь

"ЧИНГИС ХААН" ОУНБ одоогийн нислэгийн хуваарь.

ИРЭХ
ARRIVAL

 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
SU-330
МОСКВА
MOSCOW
07:1507:19
БУУСАН
ARRIVED
MO-102
ЭРХҮҮ
IRKUTSK
08:50
MR214
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
09:00
OM7072
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
09:45
MO-96
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
12:00
OM-224
БЭЭЖИН
BEIJING
14:00
MR182
ХОВД
KHOVD
14:20
CA-901
БЭЭЖИН
BEIJING
14:30
MR-212
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
14:50
OM-302
СӨҮЛ
SEOUL
16:05
MO-802
ХӨХ ХОТ
HUH HOT
16:40
MR862
ЭРЭЭН
ERLIAN
19:30
OM-502
ТОКИО
TOKYO
20:25
KE-867
СӨҮЛ
SEOUL
21:55
OM7074
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
22:45
MR864
ЭРЭЭН
ERLIAN
00:50

ЯВАХ
DEPARTURE

 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
MR181
ӨЛГИЙ- ХОВД
ULGII- KHOVD
06:50
ОНГОЦОНД СУУХ
BOARDING
OM7071
ОЮУТОЛГОЙ
OYUTOLGOI
07:00
ОНГОЦОНД СУУХ
BOARDING
OM-301, KE5868
СӨҮЛ
SEOUL
07:40
ОНГОЦОНД СУУХ
BOARDING
OM-223
БЭЭЖИН
BEIJING
08:15
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
SU-331, OM5135
МОСКВА
MOSCOW
08:20
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
OM-501
ТОКИО
TOKYO
08:55
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
MR-211
ОЮУТОЛГОЙ- ДАЛАНЗАДГАД
OYUTOLGOI- DALANZADGAD
09:20
MO-95
ОЮУТОЛГОЙ
OYUTOLGOI
09:30
MO-801
ХӨХ ХОТ
HUH HOT
12:30
MR861
ЭРЭЭН
ERLIAN
14:55
CA-902
БЭЭЖИН
BEIJING
15:30
OM-701
БАНГКОК
BANGKOK
16:35
OM7073
ОЮУТОЛГОЙ
OYUTOLGOI
20:00
MR863
ЭРЭЭН
ERLIAN
20:20
KE-868
СӨҮЛ
SEOUL
23:15