Нислэгийн хуваарь

"ЧИНГИС ХААН" ОУНБ одоогийн нислэгийн хуваарь.

ИРЭХ
ARRIVAL

 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
CA-901
БЭЭЖИН
BEIJING
10:50
СААТСАН
DELAYED
MO62
АЛТАЙ
АЛТАЙ
16:0019:39
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
KE-867
СӨҮЛ
SEOUL
21:4521:52
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
MR8872
БУГАТ
БУГАТ
22:1021:54
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
OM-298
ХОНГКОНГ
HONG KONG
16:4522:38
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
OM7074
ОЮУТОЛГОЙ
OYUTOLGOI
23:05
OM-224
БЭЭЖИН
BEIJING
23:40

ЯВАХ
DEPARTURE

 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
OM7073
ОЮУТОЛГОЙ
OYUTOLGOI
20:0020:00
ЯВАХ ТАНХИМД ОРОХ
DEPARTURE HALL
CA-902
БЭЭЖИН
BEIJING
11:5022:50
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
KE-868
СӨҮЛ
SEOUL
23:15
;