Нислэгийн хуваарь

"ЧИНГИС ХААН" ОУНБ одоогийн нислэгийн хуваарь.

ИРЭХ
ARRIVAL

 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
KE-867
СӨҮЛ
SEOUL
15:5015:46
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
OM-302
СӨҮЛ
SEOUL
16:0516:12
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
MO-90
УЛААНГОМ
ULAANGOM
17:05
MR192
ДОНОЙ
ДОНОЙ
17:20
MG-232
ХОНГКОНГ
HONG KONG
17:3517:36
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
MO-802
ХӨХ ХОТ
HUH HOT
17:40
MR-862
ЭРЭЭН
ERLIAN
18:30
OM-502
ТОКИО
TOKYO
20:2520:00
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
OM-2972
ХОНГКОНГ
HONG KONG
20:15
ОМ7074
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
22:50
MR-122
ХОВД
KHOVD
00:10

ЯВАХ
DEPARTURE

 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
MR-861
ЭРЭЭН
ERLIAN
15:10
ОНГОЦОНД СУУХ
BOARDING
KE-868, OM5301
СӨҮЛ
SEOUL
17:10
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
MR-121
ХОВД
KHOVD
17:50
ОМ-7073
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
20:00
ОМ-7253
САНЬЯ
SANYA
21:30
;