Нислэгийн хуваарь

"ЧИНГИС ХААН" ОУНБ одоогийн нислэгийн хуваарь.

ИРЭХ
ARRIVAL

 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
OM-308
СӨҮЛ
SEOUL
04:15
SU-330
МОСКВА
MOSCOW
06:0005:56
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
CA-901
БЭЭЖИН
BEIJING
10:50
MO-102
ЭРХҮҮ
IRKUTSK
11:45
MR-212
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
12:50
MR162
УЛААНГОМ
ULAANGOM
14:20
OM-312
БУСАН
BUSAN
16:10
OM-298
ХОНГКОНГ
HONG KONG
16:45
OM-302
СӨҮЛ
SEOUL
17:00
OM-502
ТОКИО
TOKYO
19:15
MO-88
МӨРӨН
МӨРӨН
19:25
KE-867
СӨҮЛ
SEOUL
21:45
OM-224
БЭЭЖИН
BEIJING
23:40

ЯВАХ
DEPARTURE

 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
OM-297
ХОНГКОНГ
HONG KONG
06:25
MR111
ДАЛАНЗАДГАД
ДАЛАНЗАДГАД
06:40
MR161
ХОВД
KHOVD
06:50
SU-331
МОСКВА
MOSCOW
07:10
MR-211
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
07:20
OM-311
БУСАН
BUSAN
07:30
OM-501
ТОКИО
TOKYO
07:45
MO-101
ЭРХҮҮ
IRKUTSK
07:50
OM-301
СӨҮЛ
SEOUL
08:40
OM-135
МОСКВА
MOSCOW
09:15
MR131
МӨРӨН
МӨРӨН
10:40
CA-902
БЭЭЖИН
BEIJING
11:50
MO-87
МӨРӨН
МӨРӨН
12:15
OM-223
БЭЭЖИН
BEIJING
17:55
MR-213
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
20:00
KE-868
СӨҮЛ
SEOUL
23:15
;