Нислэгийн хуваарь

"ЧИНГИС ХААН" ОУНБ одоогийн нислэгийн хуваарь.

ИРЭХ
ARRIVAL

 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
OM-136
БЕРЛИН- МОСКВА
BERLIN- MOSCOW
07:1007:41
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
MO-102
ЭРХҮҮ
IRKUTSK
09:20
BX-411
БУСАН
BUSAN
11:40
MR192
АЛТАЙ-ДОНОЙ
ALTAI-DONOI
12:35
MR182
ӨЛГИЙ- ХОВД
ULGII- KHOVD
14:20
CA-901
БЭЭЖИН
BEIJING
14:30
MO-802
ХӨХ ХОТ
HUH HOT
14:40
MR162
УЛААНГОМ
ULAANGOM
15:15
KE-867
СӨҮЛ
SEOUL
15:50
OM7072
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
15:55
OM-302
СӨҮЛ
SEOUL
16:05
OM-298
ХОНГКОНГ
HONG KONG
18:05
MR142
ЧОЙБАЛСАН
ЧОЙБАЛСАН
19:10
OM-502
ТОКИО
TOKYO
20:25
MR882
МАНЖУУР
MANZHOULI XIJIAO
20:50
OM-224
БЭЭЖИН
BEIJING
23:00
MR212
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
23:30
2G-909
ЭРХҮҮ
IRKUTSK
00:05

ЯВАХ
DEPARTURE

 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
MO-101
ЭРХҮҮ
IRKUTSK
06:20
MR181
ӨЛГИЙ- ХОВД
ULGII- KHOVD
06:30
OM-301
СӨҮЛ
SEOUL
07:45
OM-297
ХОНГКОНГ
HONG KONG
07:50
MR191
АЛТАЙ-ДОНОЙ
ALTAI-DONOI
07:55
OM-501
ТОКИО
TOKYO
08:55
MR161
УЛААНГОМ
ULAANGOM
09:00
MO-801
ХӨХ ХОТ
HUH HOT
10:30
BX-412
БУСАН
BUSAN
12:50
OM7071
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
13:10
MR881
МАНЖУУР
MANZHOULI XIJIAO
15:10
CA-902
БЭЭЖИН
BEIJING
15:30
MR141
ЧОЙБАЛСАН
ЧОЙБАЛСАН
15:40
KE-868
СӨҮЛ
SEOUL
17:10
OM-223
БЭЭЖИН
BEIJING
17:15
MR211
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
20:00
;