Нислэгийн хуваарь

"ЧИНГИС ХААН" ОУНБ одоогийн нислэгийн хуваарь.

ИРЭХ
ARRIVAL

 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
OM7072
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
11:25
MR-212
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
12:55
MO90
ӨЛГИЙ
ULGII
13:10
OM-224
БЭЭЖИН
BEIJING
13:20
CA-901
БЭЭЖИН
BEIJING
14:30
KE-867
СӨҮЛ
SEOUL
15:50
OM-312
БУСАН
BUSAN
16:10
OM-298
ХОНГКОНГ
HONG KONG
18:05
MR862
ЭРЭЭН
ERLIAN
18:10
MR-728
УЛААН-ҮҮД
ULAN-UDE
20:10
OM7074
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
22:45
MR864
ЭРЭЭН
ERLIAN
01:40

ЯВАХ
DEPARTURE

 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
MR-727
УЛААН-ҮҮД- МАНЖУУР
ULAAN-UD- MANZHOULI
09:4009:04
ОНГОЦОНД СУУХ
BOARDING
MR861
ЭРЭЭН
ERLIAN
13:30
CA-902
БЭЭЖИН
BEIJING
15:30
KE-868
СӨҮЛ
SEOUL
17:10
OM7073
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
20:00
MR863
ЭРЭЭН
ERLIAN
21:00