Нислэгийн төлөв

"ЧИНГИС ХААН" ОУНБ одоогийн нислэгийн төлөв.

ИРЭХ
ARRIVAL

ЯВАХ
DEPARTURE

;