Нислэгийн төлөв

"ЧИНГИС ХААН" ОУНБ одоогийн нислэгийн төлөв.

ИРЭХ
ARRIVAL

 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
OM7076
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
13:5513:22
БУУСАН
ARRIVED
MR182
ӨЛГИЙ- ХОВД
ULGII- KHOVD
14:5014:52
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
DV815
НУРСУЛТАН /АСТАНА/
NURSULTAN /ASTANA/
04:3015:03
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
MO-90
УЛААНГОМ
ULAANGOM
15:15
MR-852
ХАЙЛААР
HAILAR
16:10
OM-302
СӨҮЛ
SEOUL
17:0016:48
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
MG-232
ХОНГКОНГ
HONG KONG
17:3517:27
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
MO-802
ХӨХ ХОТ
HUH HOT
18:35
MR862
ЭРЭЭН
ERLIAN
18:50
OM-502
ТОКИО
TOKYO
19:15
KE-867
СӨҮЛ
SEOUL
21:45
OM7074
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
22:45
MR864
ЭРЭЭН
ERLIAN
23:00
OM-2972
ХОНГКОНГ
HONG KONG
23:10

ЯВАХ
DEPARTURE

 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
OM-2971, CX-6203
ХОНГКОНГ
HONG KONG
13:0013:00
НИССЭН
DEPARTED
MO-801
ХӨХ ХОТ
HUH HOT
14:0014:00
ОНГОЦОНД СУУХ
BOARDING
MR861
ЭРЭЭН
ERLIAN
15:3015:30
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
DV816
НУРСУЛТАН /АСТАНА/
NURSULTAN /ASTANA/
05:3016:00
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
MR863
ЭРЭЭН
ERLIAN
19:40
OM7073
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
20:00
M0-807
ТЯНЬЖИН
TIANJIN
22:30
KE-868
СӨҮЛ
SEOUL
23:15