Нислэгийн хуваарь

"ЧИНГИС ХААН" ОУНБ одоогийн нислэгийн хуваарь.

ИРЭХ
ARRIVAL

 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
OM-308
СӨҮЛ
SEOUL
05:0504:39
БУУСАН
ARRIVED
OM-228
БЭЭЖИН
BEIJING
04:3005:13
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
SU-330
МОСКВА
MOSCOW
06:0005:47
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
TK-342
БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/
BISHKEK /ISTANBUL/
10:05
MR-112
ДАЛАНЗАДГАД
ДАЛАНЗАДГАД
10:10
MR-232
ОВООТ
ОВООТ
10:20
CA-901
БЭЭЖИН
BEIJING
10:50
OM7072
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
11:45
MO-84
ХОВД
KHOVD
12:30
MO-96
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
12:50
MR182
УЛААНГОМ
ULAANGOM
14:00
MR-132
МӨРӨН
МӨРӨН
14:10
OM-312
БУСАН
BUSAN
16:10
OM-298
ХОНГКОНГ
HONG KONG
16:45
MO-88
МӨРӨН
МӨРӨН
16:50
CA-955
БЭЭЖИН
BEIJING
17:30
MR862
ЭРЭЭН
ERLIAN
19:10
MO-76
ДАЛАНЗАДГАД
ДАЛАНЗАДГАД
21:00
MR-122
ХОВД
KHOVD
21:10
MR142
ЧОЙБАЛСАН
ЧОЙБАЛСАН
21:20
KE-867
СӨҮЛ
SEOUL
21:45
OM7076
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
23:05
OM-224
БЭЭЖИН
BEIJING
23:40
MR864
ЭРЭЭН
ERLIAN
00:20
OM7074
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
01:3501:15
БУУСАН
ARRIVED

ЯВАХ
DEPARTURE

 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
MR181
ӨЛГИЙ- УЛААНГОМ
ULGII- ULAANGOM
06:10
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
OM-297, CX-6201
ХОНГКОНГ
HONG KONG
06:25
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
MR-231
ОВООТ
ОВООТ
06:30
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
MR-111
ДАЛАНЗАДГАД
ДАЛАНЗАДГАД
06:50
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
SU-331
МОСКВА
MOSCOW
07:05
MO-95
ОЮУТОЛГОЙ- ДАЛАНЗАДГАД
OYUTOLGOI- DALANZADGAD
07:40
MO-83
ХОВД
KHOVD
07:50
OM7071
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
08:45
OM-135
МОСКВА- БЕРЛИН
MOSCOW- BERLIN
09:15
MR-131
МӨРӨН
МӨРӨН
10:40
TK-343
БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/
BISHKEK /ISTANBUL/
11:05
CA-902
БЭЭЖИН
BEIJING
11:50
MO-87
МӨРӨН
МӨРӨН
13:30
OM-503
ТОКИО
TOKYO
13:35
MR861
ЭРЭЭН
ERLIAN
14:30
MR-121
ХОВД
KHOVD
14:50
MR141
ЧОЙБАЛСАН
ЧОЙБАЛСАН
17:35
MO-75
ДАЛАНЗАДГАД
ДАЛАНЗАДГАД
17:40
OM-223
БЭЭЖИН
BEIJING
17:55
CA-956
БЭЭЖИН
BEIJING
18:30
MR863
ЭРЭЭН
ERLIAN
19:40
OM7075
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
20:00
OM-307
СӨҮЛ
SEOUL
20:15
KE-868
СӨҮЛ
SEOUL
23:15
;