Нислэгийн хуваарь

"ЧИНГИС ХААН" ОУНБ одоогийн нислэгийн хуваарь.

ИРЭХ
ARRIVAL

 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
MR-232
ОВООТ
ОВООТ
09:5509:52
БУУСАН
ARRIVED
MO-98
ӨЛГИЙ
ULGII
10:3510:02
БУУСАН
ARRIVED
OM-236
ГУАНЖОУ
GUANGZHOU
08:0010:14
БУУСАН
ARRIVED
CA-901
БЭЭЖИН
BEIJING
10:5010:39
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
OM-224
БЭЭЖИН
BEIJING
12:0011:50
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
MR862
ЭРЭЭН
ERLIAN
12:00
MR-132
МӨРӨН
MURUN
13:50
OM7076
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
13:55
MR-852
ХАЙЛААР
HAILAR
16:10
OM-302
СӨҮЛ
SEOUL
17:00
MO-88
УЛААНГОМ-МӨРӨН
ULAANGOM-MURUN
17:05
MR122
ХОВД
KHOVD
17:05
CA-955
БЭЭЖИН
BEIJING
17:10
MG-232
ХОНГКОНГ
HONG KONG
17:35
MO-802
ХӨХ ХОТ
HUH HOT
18:35
OM-502
ТОКИО
TOKYO
19:15
MR864
ЭРЭЭН
ERLIAN
20:20
MR142
ДОРНОД
ДОРНОД
20:30
KE-867
СӨҮЛ
SEOUL
21:45
OM7074
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
22:45
OM-2972
ХОНГКОНГ
HONG KONG
23:10

ЯВАХ
DEPARTURE

 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
MO-87
МӨРӨН-УЛААНГОМ
MURUN-ULAANGOM
11:0511:05
ЯВАХ ТАНХИМД ОРОХ
DEPARTURE HALL
OM7075
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
11:0511:05
ОНГОЦОНД СУУХ
BOARDING
MR-131
МӨРӨН
MURUN
10:2511:20
CA-902
БЭЭЖИН
BEIJING
11:5011:50
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
MR121
ХОВД
KHOVD
12:40
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
OM-2971, CX-6201
ХОНГКОНГ
HONG KONG
13:00
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
OM-503
ТОКИО
TOKYO
13:35
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
MO-801
ХӨХ ХОТ
HUH HOT
14:00
MR141
ДОРНОД
ДОРНОД
17:10
MR863
ЭРЭЭН
ERLIAN
17:30
CA-956
БЭЭЖИН
BEIJING
18:30
OM7073
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
20:00
MR865
ЭРЭЭН
ERLIAN
21:00
OM-227
БЭЭЖИН
BEIJING
22:25
KE-868
СӨҮЛ
SEOUL
23:15