Япон улс руу зорчих зорчигч нар дараах мэдээлэлтэй танилцана уу

Япон улс руу зорчих зорчигч нар дараах мэдээлэлтэй танилцана уу

Jul.23.2021

Япон улсын хорио цээр болон хүчин төгөлдөр шинжилгээний бичгийн тухай яамнаас ирсэн мэдээлэл :

Бүх зорчигчоос хилээр нэвтрэхээс 72 цагийн дотор өгсөн коронавирусын шинжилгээний бичиг шаардаж байгаа бөгөөд, шинжилгээний бичиггүй бол хорио цээрийн тухай хуулийг үндэслэн Японы хилээр нэвтрүүлэхгүй.

Хүчин төгөлдөр шинжилгээний бичиг болон хүлээн зөвшөөрөгдсөн дээж, шинжилгээний аргыг дараах хавсралтуудаас татаж авна уу. Шинжилгээний бичгийг цаасан дээр хэвлэж эмчийн гарын үсэг болон тамгатай байхыг анхаарна уу!

Хавсралт 1

Хавсралт 2

8 дугаар сарын Улаанбаатар-Токио нислэгийн цагийн хуваарь :