Аяллын зөвлөгөө 5

Аяллын зөвлөгөө 5

Jan.22.2018

Та визний талаар тодорхой мэдлэгтэй байснаар тухайн улсын хилээр асуудалгүй нэвтрэх, визний хүчинтэй хугацааг андуурахгүй байх, буруу мэдээллээс болж тухайн оршин суугаа газраа визний хугацаа хэтрүүлэх зэргээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой юм. Зайлшгүй мэдэх ёстой зүйлс визний орох болон гарах хугацаа хэрхэн тооцогдох, нэг удаа (single entry/олон удаагийн (multiple entry), шенгений визний онцлог, оюутан болон ажиллах зөвшөөрөлтэй виз гэх мэт. 

ОБМ: Б. Хасбаатар