Аяллын зөвлөгөө 4

Аяллын зөвлөгөө 4

Jan.17.2018

Та албан пасспортоор аялах гэж байгаа бол дамжин өнгөрөх хот/улсаар виз шаардлагатай байж болохыг анхаараарай. Мөн энгийн болон дипломат пасспорттой иргэдэд ч хамаатай. Гэхдээ дараах сонголтоос шалтгаална.

Үүнд:
- Ижил авиа компаниар зорчих
- Транзит заалтай томоохон Аэрпортоор дамжин өнгөрөх нислэгийг сонгох

ОБМ: Б. Хасбаатар