Аяллын зөвлөгөө 1

Аяллын зөвлөгөө 1

Jan.15.2018

Таны пасспортын хугацаа таны нисэх өдрөөс хойш хамгийн багадаа 6 сар буюу 185 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байх ёстойг анхаараарай!!!

Олон улсын бүх нисэх буудлууд  дээрх дүрмийг баримталдаг ба хэрвээ та дээрх хүчинтэй хугацаан дотороо аялалдаа гарах гэж байгаа бол таны нисэх буудал дээр нисгэхгүй болохыг анхаараарай!!!

ОБМ: Б. Хасбаатар