Аяллын зөвлөгөө 2

Аяллын зөвлөгөө 2

Jan.15.2018

Хэрвээ таны хүүхэд ганцаараа нисэх гэж байгаа бол доорх зөвлөмжийг анхааралдаа аваарай.

18 нас хүрээгүй / Монгол Улсын иргэнд / хүүхдэд эцэг эхээс өөр асран хамгаалагчдад нотариатроор баталгаажуулсан итгэмжлэх хийлгүүлэх шаардлагатай ба хэрвээ та эдгээр бичиг баримтыг нисэх буудал руу авч яваагүй бол онгоцонд нисгэх боломжгүйг анхаараарай!!!

ОБМ: Б. Хасбаатар