Зөвлөмж

Аэрофлот-ын  гишүүнчлэлийн хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүй танилцуулга, бүртгүүлэх заавар

Apr.10.2017

Аэрофлот-ын  гишүүнчлэлийн хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүй танилцуулга, бүртгүүлэх заавар

Шинээр бүртгүүлэхэд анхаарах зүйлс:
 Та бүх бүртгэлийг бөглөхдөө заавал латин үсгийн фонтоор бичих ёстой. /abcdefg г.м/ Монгол болон бусад үсгийн фонтоор бичсэн тохиолдолд таны дансны мэдээлэл, өөр бусад системүүд дээр уншигдахгүй байж болохыг анхаарна уу!!!
Хэрвээ та бүртгүүлж байх явцдаа нэг хуудсыг 2 минутаас их хугацаанд нээлттэй орхивол таны бүртгэл амжилтгүй болж та гишүүнээр элсэх алхамыг ахин эхнээс нь эхлэх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.

 

 Гишүүн болсоноор та дараах давуу эрхүүд (зорчигч бүртгэл, бизнес лоунжийн үйлчилгээ, тээш тээвэрлүүлэх эрх зэрэг)-ийг "Mileg card"  гишүүд зөвхөн Аэрофлотоор үйлчлүүлэх үед эдлэх боломжтой.

Гишүүнчлэлийн түвшний давуу эрхүүд
  Давуу эрхүүд Aeroflot Bonus Silver Gold Platinum
Тийз захиалах үед Гишүүдэд үйлчлэх төвөөр үйлчлүүлэх Үгүй Үгүй Тийм Тийм
Лавлах утсанд шууд холбогдох Үгүй Үгүй Үгүй Тийм
Хүлээлгэнд орсон тохиолдолд түрүүлж тийз авах Үгүй Тийм Тийм Тийм
Төлбөрөөс чөлөөлөгдөх (үйлчилгээний хураамж, билет солиулах хураамж гэх мэт) Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Нисэх буудал дээр Бүртгэлийн тусгай цэгээр үйлчлүүлэх Үгүй Тийм/Business Тийм/Business Тийм/Business
Энгийн зэрэглэлийн суудал дүүрч бизнес зэрэглэлийн суудал чөлөөтэй байгаа тохиолдолд Бизнес ангилал руу үнэгүй шилжих эрх Үгүй Үгүй Тийм Тийм
Бизнес лоунжаар үйлчлүүлэх эрх/Sky Tean/ Үгүй Тийм Хамт нэг хүн авч орох эрх Хамт нэг хүн авч орох эрх
Хүлээлгэнд орсон тохиолдолд нислэгт бүртгэгдэх давуу эрх Үгүй Тийм Тийм Тийм
Тээш түрүүлж авах эрх (давуу эрхийн тээшний зүүлт олгох) Үгүй Үгүй Тийм Тийм
Тээш үнэгүй тээвэрлүүлэх эрх  Үгүй Илүү нэг тээш/23кг хүртэл/ Илүү нэг тээш/23кг хүртэл/ Илүү нэг тээш/23кг хүртэл/
Төлбөрөөс чөлөөлөгдөх (үйлчилгээний хураамж, билет солиулах хураамж гэх мэт Үгүй Үгүй Үгүй Тийм
Суудал сонгох давуу эрх Үгүй Тийм Тийм Тийм
Онгоцонд түрүүлж суух эрх Үгүй Үгүй Тийм Тийм
Нислэг саатлын үед давуу байдлаар үйлчлүүлэх эрх Үгүй Үгүй Тийм Тийм
Нислэгээс татгалзагдахгүй байх эрх Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Нислэгийн дараа Тээшээ хүргүүлэх эрх Үгүй Үгүй Үгүй Тийм
Алдагдсан тээшээ хайлгах эрх Үгүй Үгүй Тийм Тийм
Нислэг саатлын үед бусад зорчигчдоос давуу байдлаар үйлчлүүлэх эрх (Дамжих нислэгийн бүртгэлийг урьдчилж хийлгэх, тээшээ түрүүлж бүртгүүлэх эрх гэх мэт) Үгүй Үгүй Тийм Тийм
Урамшуулал Гишүүнд олгогдох шагналын тийз Тийм Тийм Тийм Тийм
Гишүүний гэр бүлийн гишүүдэд олгогдох шагналын тийз Үгүй Үгүй Тийм Тийм
Гишүүний суудлын зэрэглэлийг ахиулах шагнал Тийм Тийм Тийм Тийм
Төрсөн өдрийн бонус Төрсөн өдөр нь тохиох сардаа нийсэн нэг нислэгт олгох урамшууллын 500 миль Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй

Боломжууд:
 - Онлайнаар бүртгүүлсэн үйлчлүүлэгч бүрд 500 миль бэлэглэнэ.
 - Бизнес ангилалаар нисэхэд нэмэлт миль хуримтлагдана
 - Silver- карттай бол энгийн зэрэглэлээр нисэж байгаа эсэхээс үл хамаарч тусгай бүртгэлийн цэгээр үйлчлүүлнэ.  Business class      counter
 - Gold-  карттай бол энгийн зэрэглэлийн суудалд зай нэмж тав тухтай болгох үйлчилгээг  бүртгэлийн цэг дээр захиалж үнэ            төлбөргүй авах боломжтой   хөнгөлөлттэй үнээр авах    боломжтой

-Мөн та Mileg card нээлгэснээр доорх Sky Team-д хариалагдах бүх авиа компаниар үйлчлүүлж байгаа нөхцөлд миль хуримтлуулах боломжтой.

Sky Team
AEROFLOT CHINA SOUTHERN AIRLINES SAUDIA AIRLINES ETHIHAD AIRWAYS
AEROLINEAS ARGENTINES CZEH AIRLINES TAROM ROMANIAN AIR TRANSPORT GOL AIRLINES
AERO MEXICO DELTA AIRLINES VIETNAM AIRLINES HAWAIN AIRLINES
AERO EUROPA GARUDO AIRLINES XIAMEN AIRLINES JET AIRWAYS
AIR FRANCE KENYA AIRLINES OTHER AFFILIADET CARRIERS  
CHINA AIRLINES KLM ROYAL DUTCH AIRLINES ALASKA AIRLINES  
CHINA EASTERN AIRLINES MIDDLE EAST AIRLINES EMIRATES AIRLINE  

Бэлтгэсэн: Б. Хасбаатар

Эх сурвалж: WWW.AEROFLOT.COM
 

;