Зөвлөмж

Аэр Чайна-ын Phoenix гишүүнчлэлийн хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүй танилцуулга, бүртгүүлэх заавар

Apr.04.2017

Шинээр бүртгүүлэхэд анхаарах зүйлс:
Та бүх бүртгэлийг бөглөхдөө заавал латин үсгийн фонтоор бичих ёстой. /abcdefg г.м/ Монгол болон бусад үсгийн фонтоор бичсэн тохиолдолд таны дансны мэдээлэл, өөр бусад системүүд дээр уншигдахгүй байж болохыг анхаарна уу!!!

Хэрвээ та бүртгүүлж байх явцдаа нэг хуудсыг 2 минутаас их хугацаанд нээлттэй орхивол таны бүртгэл амжилтгүй болж та гишүүнээр элсэх алхамыг ахин эхнээс нь эхлэх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.

Гишүүн болсоноор та дараах давуу эрхүүд (зорчигч бүртгэл, бизнес лоунжийн үйлчилгээ, тээш тээвэрлүүлэх эрх зэрэг)-ийг “Phoenix” хөтөлбөрийн гишүүд зөвхөн Айр Чайнагаар үйлчлүүлэх үед эдлэх боломжтой.

Гишүүнчлэлийн түвшний давуу эрхүүд
  Давуу эрхүүд Phoenix Miles  Junior Card Phoenix Miles Phoеnix Miles Silver Phoеnix Miles Gold Phoеnix Miles Platinium Life time Platinium
Тийз захиалах үед   2-12 насны хүүхэд хамааран 12- дээш насныхан 12- дээш насныхан 12- дээш насныхан 12- дээш насныхан 12- дээш насныхан
Гишүүдэд үйлчлэх төвөөр үйлчлүүлэх Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм
Лавлах утсанд шууд холбогдох Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм
Хүлээлгэнд1 орсон тохиолдолд түрүүлж тийз авах Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм
Нисэх буудал дээр Төлбөрөөс чөлөөлөгдөх (үйлчилгээний хураамж, билет солиулах хураамж гэх мэт) Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Бүртгэлийн тусгай цэгээр үйлчлүүлэх Үгүй Үгүй Үгүй Тийм/ Business class Тийм/ First class Тийм/ First class
Энгийн зэрэглэлийн суудал дүүрч бизнес зэрэглэлийн суудал чөлөөтэй байгаа тохиолдолд Бизнес ангилал руу миль ашиглан шилжих эрх Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм
Бизнес лоунжаар үйлчлүүлэх эрх Үгүй Үгүй Үгүй Хамт нэг хүн авч орох эрхтэй Хамт нэг хүн авч орох эрхтэй/ Business Хамт нэг хүн авч орох эрхтэй/ Business
Хүлээлгэнд орсон тохиолдолд нислэгт бүртгэгдэх давуу эрх Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм Тийм
Тээш түрүүлж авах эрх (давуу эрхийн тээшний зүүлт олгох) Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм Тийм
Тээш үнэгүй тээвэрлүүлэх эрх  Үгүй Үгүй Илүү нэг тээш /23кг хүртэл/  Илүү нэг тээш /23кг хүртэл/  Илүү нэг тээш /30кг хүртэл/  Илүү нэг тээш /30кг хүртэл/ 
Суудал сонгох давуу эрх Үгүй Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм
Онгоцонд түрүүлж суух эрх Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм
Нислэг саатлын үед давуу байдлаар үйлчлүүлэх эрх Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм
Нислэгээс татгалзагдахгүй байх эрх Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм
Нислэгийн дараа Тээшээ хүргүүлэх эрх Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм
Бэлэг санал болгох Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм
Алдагдсан тээшээ хайлгах эрх Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм
Миль бонус Үгүй Үгүй 25% 30% 50% 50%
Нислэг саатлын үед бусад зорчигчдоос давуу байдлаар үйлчлүүлэх эрх (Дамжих нислэгийн бүртгэлийг урьдчилж хийлгэх, тээшээ түрүүлж бүртгүүлэх эрх гэх мэт) Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм
Урамшуулал Гишүүнд олгогдох шагналын тийз Үгүй Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм
Гишүүний гэр бүлийн гишүүдэд олгогдох шагналын тийз Үгүй Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм
Гишүүний суудлын зэрэглэлийг ахиулах шагнал Үгүй Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм

Анхаарах зүйлс:
-Карт нээлгэснээс хойшхи нислэгийн милийг 6 сарын дотор электрон тийзийг үндэслэн нөхөн оруулах боломжтой бөгөөд бусад авиа компаний нислэгийн милийг мөн 6 сарын дотор суугчийн талон болон электрон тийзийн хуулбарыг үндэслэн олгоно

-Хуримтлуулсан миль 2 жилийн хугацаанд хадгалагдана
-Ямар нэгэн нислэгээс хуримтлагдах миль нь  хот хоорондын зай болон  суудал захиалгын зэрэглэлээс хамаарч харилцан адилгүй миль хуримтлагдана.

Боломжууд:                                
-Business class -ийн лоунжгүй нисэх буудлуудад Gold карттай бол First class лоунжид  орох боломжтой
-Гэр бүлээрээ хоорондоо холбоо  үүсгэж миль-ээ бүгд ашиглах боломжтой бөгөөд гэрлэлтийн гэрчилгээ, төрсний гэрчилгээг хавсаргах хэрэгтэй

-Өөр давхар бүртгэлтэй 8 хүссэн зорчигдод миль-ээ бэлэглэх.

-Мөн та Phoenix нээлгэснээр доорх Star Alliance Team-д хариалагдах бүх авиа компаниар үйлчлүүлж байгаа нөхцөлд миль хуримтлуулах боломжтой.

Star Alliance Team 
ADRIA AIRINES COPA AIRLINES THAI AIRWAYS AUSTRIAN AIRLINES
AEGAN AIRLINES CROATIA AIRLINES  TURKISH AIRLINES EVA AIR
AIR CANADA EGYPT AIR UNITED AIRLINES AVIANCA AIR
AIR CHINA ETHIOPIAN AIRLINES SINGAPORE AIRLINES BRUSSELS AIRLINES
AIR INDIA POLISH AIRLINES SOUTH AFRICAN AIRWAYS SCANDINAVIAN AIRLINES
AIR NEW ZEALAND LUFTHANSA SWISS AIR SHENZHEN AIRLINES
ANA AIRLINES ASIANA AIRLINES  TAP PORTUGAL AIR  

Бэлтгэсэн: Б. Хасбаатар

Эх сурвалж: WWW.AIRCHINA.COM

;