Зөвлөмж

Asia Airlines-н гишүүнчлэлийн карт

Sep.19.2019

Asiana Airlines – ийн гишүүнчлэлийн Asiana Club –д нэгдсэнээр та Silver member болох бөгөөд (үндсэн гишүүн) цаашлаад Gold, Diamond, Diamond Plus, Platinum Membership болох боломжтой. Миль хуримтлалт нь нислэгийн төлөвөөс хамааран 3 хоногын дотор миль хуримтлагдаж орно.  Хуримтлуулсан миль нь ниссэн өдрөөс хойш 10 дахь жилийн 12 дугаар сарын 31-нд хүчингүй болж хугацаа нь дуусна. Тэгэхээр энэ заасан хугацаанаас өмнө хуримтлуулсан милээ ашиглах хэрэгтэй.   / https://flyasiana.com/C/MN/EN/contents/membership-system-registration / 
    Silver Member  & Magic Miles – 12 нас хүрсэнээр гишүүнчлэлд нэгдэх боломжтой.
    Gold Member – Таны бүртгүүлсэн и-мэйл болон мессежээр таны оноо болон ашиглах боломжуудыг байнга мэдээллэх болно. Мөн нэмэлт ачаа авах эрх болон зөвхөн    Asiana Airlines д байдаг ачаа хүргүүлэх эрхтэй болно.
    Diamond Member – Хүлээлгэнээс суудал авах, тусдаа check in бүртгэл хийх, ачаа хүргүүлэх, транзит нислэгтээ Lounge ашиглах гэх мэт эрх байна.
    Diamond Plus Member – High seasond mile цуглуулах, өөр бусад Diamond plus гишүүнд mile шилжүүлэх, илүү ачаа, lounge ашиглах
    Platinum Member - High seasond mile цуглуулах, өөр бусад Diamond plus гишүүнд mile шилжүүлэх, илүү ачаа, lounge ашиглах, хүлээлгэнээс суудал авах, тусдаа check in бүртгэл хийх, ачаа хүргүүлэх, бүртгүүлсэн и-мэйл болон мессежээр таны оноо болон ашиглах боломжуудыг байнга мэдээллэх болно

STAR ALLIANCE холбооны гишүүн ASIANA AIRLINES-ийн гишүүнчлэлд бүргүүлэн  хамтран ажилладаг байгууллагуудаас хямдрал урамшуулал авах боломжтой.
/ https://flyasiana.com/C/MN/EN/club/discount-partner/  

;