Гайхалтай #АНУ - аас УБ нисэхээр бол танд Корэйн эйр авиа компани онцгой хямд үнийг санал болгож байна

Гайхалтай #АНУ - аас УБ нисэхээр бол танд Корэйн эйр авиа компани онцгой хямд үнийг санал болгож байна

Sep.11.2018

АНУ - аас УБ нисэх 2 талын Корэйн эйр авиа компанийн хямд үнийг санал болгож байна. 

Chicaga - Incheon - Ulaanbaatar - Chicaga - 2 талдаа 2,291,700 төгрөг
Las Vegas - Incheon - Ulaanbaatar - Las Vegas - 2 талдаа 2,773,600 төгрөг
New York - Incheon - Ulaanbaatar - New York - 2 талдаа 2,898,000 төгрөг
San Francisco - Incheon - Ulaanbaatar - San Francisco - 2 талдаа 2,369,700 төгрөг
Тухайн өдрийн суудлын олдоц болон долларын ханшийн өөрчлөлтөөс шалтгаалж үнэ өөрчлөгдөж болно.


Доорхи өдрүүдэд тээвэрлэлтэд мөрдөх боломжтой. 
Чикаго - УБ чиглэлд 2018 оны 8 сарын 24-с 2018 оны 11 сарын 30 хүртэл
Лас Вегас - УБ чиглэлд 2018 оны 8 сарын 17-с 2018 оны 12 сарын 2 хүртэл
Нью Йорк - УБ чиглэлд 2018 оны 8 сарын 24-с 2018 оны 11 сарын 30 хүртэл
Сан Франциско - УБ чиглэлд 2018 оны 8 сарын 24-с 2018 оны 11 сарын 30 хүртэл

Аяллаа эрт төлөвлөж илүү хямдаар нисээрэй