АНУ-руу аялах онцгой хямд үнийг танд санал болгож байна

АНУ-руу аялах онцгой хямд үнийг танд санал болгож байна

Jan.25.2018

Хэрвээ та АНУ-руу аялах болон ажлаар явах гэж байгаа бол танд доорхи хотуудруу нисэх хямд үнийг санал болгож байна.

Анхааруулга!!!
Тухайн тийз нь ханшийн зөрүү болон суудлын олдцоос шалтгаалж өөрчлөгдөж болно.

-Los Angeles - 2,189,000 төгрөг

Тээвэрлэлтэнд мөрдөх огноо

2 сарын 19 – 4 сарын 26

-San Francisco - 1,730,000 төгрөг

Тээвэрлэлтэнд мөрдөх огноо

1 сарын 18-аас 2 сарын 07-ны хооронд эсвэл 2 сарын 18-аас 4 сарын 26-ны хооронд

-Seattle - 1,932,400 төгрөг

Тээвэрлэлтэнд мөрдөх огноо

2 сарын 19-өөс 6 сарын 24-ны хооронд эсвэл 10 сарын 2-оос 12 сарын 31-ны хооронд

-Denver -  1,859,800 төгрөг

Тээвэрлэлтэнд мөрдөх огноо

2 сарын 19-өөс 6 сарын 24-ны хооронд эсвэл 10 сарын 2-оос 12 сарын 31-ны хооронд

-New York -   2,233,500 төгрөг

Тээвэрлэлтэнд мөрдөх огноо

1 сарын 29-өөс 2 сарын 7-ны хооронд эсвэл 2 сарын 19-өөс 4 сарын 30-ны хооронд эсвэл 10 сарын 2-оос 12 сарын 31-ны хооронд                                              

-Chicago-  1,9043,00 төгрөг

Тээвэрлэлтэнд мөрдөх огноо

1 сарын 29-өөс 4 сарын 30-ны хооронд эсвэл 10 сарын 2-оос 12 сарын 31-ны хооронд

-Washington-  2,233,500 төгрөг

Тээвэрлэлтэнд мөрдөх огноо

1 сарын 29өөс 2 сарын 7-ны хооронд эсвэл 2 сарын 19-өөс 4 сарын 30-ны хооронд эсвэл 10 сарын 2-оос 12 сарын 31-ны хооронд

-Salt Lake city -  2,247,100 төгрөг

Тээвэрлэлтэнд мөрдөх огноо

1 сарын 29-өөс 2 сарын 7-ны хооронд эсвэл 2 сарын 19-өөс 4 сарын 30-ны хооронд эсвэл 10 сарын 2-өөс 12 сарын 31-ны хооронд

 

 

;