АНУ -аас Улаанбаатар нисэх 2 талын хямд үнийг та бүгдэд санал болгож байна

АНУ -аас Улаанбаатар нисэх 2 талын хямд үнийг та бүгдэд санал болгож байна

Jan.29.2018

Дэлхийн шилдэг 10-т багтдаг Cathay Pacific Airlines болон МИАТ ХК-ийн хамтарсан нислэгээр АНУ -аас Улаанбаатар хүртэл аялах 2 талын хямд үнийг та бүгдэд санал болгож байна.

Анхааруулга!!!
Тухайн тийз нь ханшийн зөрүү болон суудлын олдцоос шалтгаалж өөрчлөгдөж болно.

Чиглэл

-Los Angeles - Hong Kong - Ulaanbaatar  3,001,500 төгрөг

Тээвэрлэлтэнд мөрдөх огноо

1 сарын 1- 5 сарын 23 эсвэл 8 сарын 15-11 сарын 30 хүртэл зөвшөөрөгдөнө

-San Francisco - Hong Kong - Ulaanbaatar 3,001,500 төгрөг

Тээвэрлэлтэнд мөрдөх огноо

1 сарын 1- 5 сарын 23 эсвэл 8 сарын 15-11 сарын 30 хүртэл зөвшөөрөгдөнө

-New York - Hong Kong - Ulaanbaatar   3,509,800 төгрөг

Тээвэрлэлтэнд мөрдөх огноо

1 сарын 1- 5 сарын 23 эсвэл 8 сарын 15-11 сарын 30 хүртэл зөвшөөрөгдөнө                                        

-Chicago- Hong Kong - Ulaanbaatar  3,547,000 төгрөг

Тээвэрлэлтэнд мөрдөх огноо

1 сарын 1- 5 сарын 23 эсвэл 8 сарын 15-11 сарын 30 хүртэл зөвшөөрөгдөнө

;