Хямдрал Урамшуулал

Хямдрал Урамшуулал

 

MIAT

Чиглэл: УБ-Бусан-УБ

Хямдарсан үнэ:

- Хоёр талдаа    848,100₮

! Таны зорчих өдрийн суудлын тооноос хамаарч үнэ өөрчлөгдөх магадлалтайг анхаарна уу !

MIAT & Quantas Airways

Чиглэл: Сидней-УБ-Сидней 

Хямдарсан үнэ:

- Хоёр талдаа    2,272,800₮

- Нэг талдаа      1,359,100₮

! Таны зорчих өдрийн суудлын тооноос хамаарч үнэ өөрчлөгдөх магадлалтайг анхаарна уу !

Air China

Чиглэл: Вашингтон-УБ-Вашингтон

Хямдарсан үнэ:

- Хоёр талдаа    1680,500₮

 

! Таны зорчих өдрийн суудлын тооноос хамаарч үнэ өөрчлөгдөх магадлалтайг анхаарна уу !

MIAT & United Airlines

Чиглэл: СИЭТЛ-УБ-СИЭТЛ

Хямдарсан үнэ:

- Хоёр талдаа    2,738,750₮

 

! Таны зорчих өдрийн суудлын тооноос хамаарч үнэ өөрчлөгдөх магадлалтайг анхаарна уу !

MIAT & United Airlines

Чиглэл: САН ФРАНЦИСКО-УБ-САН ФРАНЦИСКО

Хямдарсан үнэ:

- Хоёр талдаа    2,365,400₮

! Таны зорчих өдрийн суудлын тооноос хамаарч үнэ өөрчлөгдөх магадлалтайг анхаарна уу !

MIAT & United Airlines

Чиглэл: ЧИКАГО-УБ-ЧИКАГО

Хямдарсан үнэ:

- Хоёр талдаа    2,426,100₮

 

! Таны зорчих өдрийн суудлын тооноос хамаарч үнэ өөрчлөгдөх магадлалтайг анхаарна уу !

MIAT & United Airlines

Чиглэл: ЛОС АНЖЕЛЕС-УБ-ЛОС АНЖЕЛЕС

Хямдарсан үнэ:

- Хоёр талдаа    2,327,800₮

 

! Таны зорчих өдрийн суудлын тооноос хамаарч үнэ өөрчлөгдөх магадлалтайг анхаарна уу !

MIAT & United Airlines

Чиглэл: УБ-ЛОС АНЖЕЛЕС-УБ

Хямдарсан үнэ:

- Хоёр талдаа    1,351,300₮

 

! Таны зорчих өдрийн суудлын тооноос хамаарч үнэ өөрчлөгдөх магадлалтайг анхаарна уу !

MIAT & United Airlines

Чиглэл: ЧИКАГО-УБ-ЧИКАГО

Хямдарсан үнэ:

- Хоёр талдаа    1,526,900₮

 

! Таны зорчих өдрийн суудлын тооноос хамаарч үнэ өөрчлөгдөх магадлалтайг анхаарна уу !

;